ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย–ฮาลองเบย์ ซาปา

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย–ฮาลองเบย์ ซาปา
ฮานอย - กรุงเทพฯลาวไก - ซาปา - Cat Cat Village – ตลาดซาปาซาปา – จุดชมวิว - Lao chai - Tawanซาปา - ภูเขาฮามลอง - หมู่บ้านต่าฟาน - ตลาดเมืองซาปากรุงเทพ - ฮานอย - NOI BAI - ฮาลองเบย์ – ตลาดกลางคืน

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพ - ฮานอย - NOI BAI - ฮาลองเบย์ – ตลาดกลางคืน

5.00 น. (ตีห้า)

นัดพบกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 Thai Air Asia ประตูทางเข้าที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและบริการเรื่องสัมภาระและเอกสารเดินทางแก่ท่าน

6.30 น.

เดินทางสู่เมืองฮานอย โดยเที่ยวบินที่ FD 642

8.30 น.

ถึง สนามบิน Noi Bai พร้อมรับกระเป๋า เสร็จพิธีจะมีไกด์ท้องถิ่น มาคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางเข้าไปยังกรุงฮานอย เที่ยวดังนี้ ชมวิหารวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกในเวียดนาม สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีแถงห์โตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ต่อด้วย สุสานลุงโฮ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขก

10.30 น.

ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (ปิดทำการวันจันทร์และวันศุกร์) ต่อด้วย วัดเจดีย์เสาเดียว หรือ วัดแห่งความรัก เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว นำท่านชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดชมต้นมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

12.30 น.

รับทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Sen ชิมอาหารเวียดนาม แบบบุปเฟ่ต์ 100 อย่าง อย่างเต็มที่

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางแวะชม ศูนย์แสดงสินค้าของรัฐบาล ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้ประชาชนที่พิการเนื่องจากฝนเหลืองในสมัยสงคราม เป็นพวก งานจากการแกะสลักหินอ่อน ผ้าปักด้วยมือ เครื่องลายคราม ภาพเขียนต่างๆ สวยงามยิ่งนัก

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.

นำท่านไปช้อปปปิ้งที่ตลาดฮาลอง (ตลาดมืด) ที่นี่มีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นของฝาก กระเป๋า/ รองเท้า /เสื้อผ้า ตลอดจนของประดับต่างๆอย่างมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Hotel / New Star Hotel 3* หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 | ซาปา - ภูเขาฮามลอง - หมู่บ้านต่าฟาน - ตลาดเมืองซาปา

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือโบราณ เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์และท้องทะเลของอ่าวฮาลองท่ามกลางขุนเขานับร้อย ที่ได้รับสมญาว่า กุ้ยหลินแห่งเวียดนามและองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ พาท่านชม ถ้ำตะลึง และเล่นน้ำหาด ทิปท๊อป นำชม หมู่บ้านชาวประมง ที่มีบ้านตั้งอยู่ในอ่าวฮาลองและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ท่านสามารถเลือกซื้อ ปลา ปู กุ้ง หอย หรือกั้ง และให้ทางเรือปรุงให้ตามเมนูที่ท่านพอใจ (จ่ายเงินเอง) และสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ที่รู้จักกันดีคือ เกาะไก่ชน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือแบบซีฟู๊ด

13.00 น.

กลับมายังโรงแรมที่พัก ให้ท่านอาบน้ำ และทำภารกิจส่วนตัว

14.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ ถึงกรุงฮานอย นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่านถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม เป็นทะเลสาบน้ำจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม น้ำในทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยมโดยปกติจะเป็นสีเขียว จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า "ทะเลสาบหลุกถวี" หรือ "ทะเลสาบน้ำเขียว ต่อด้วยชม วัดหง็อกเซิน หรือ วัดหยกขาวเป็นวัดบนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานรัศมีพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสะพานโค้งสีแดง ไปยังวัดนี้ภายในวัดหยกขาว หรือวัดหง็อกเซิน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางข้ามมาสักการะรูปเต่าศักดิ์สิทธิรวมทั้งสักการะ อนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน ผู้ซึ่งเปรียบได้กับ ซุนวูแห่งเวียดนาม

17.00 น.

นำท่านชม หุ่นกระบอกน้ำ เอกลักษณ์เฉพาะของชาวเวียดนามที่หาชมได้อยาก

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงฮานอย

21.00 น.

เดินทางสู่จังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ เป็นรถไฟนอนห้องละ 4 ท่าน แบบเตียง 2 ขั้น ซ้ายขวา ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 | ลาวไก - ซาปา - Cat Cat Village – ตลาดซาปา

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

7.00 น.

นำท่านเดินทางมุ่งสู่ เมืองซาปา เมืองแห่งขุนเขาและสายหมอก และเต็มไปด้วยนาขั้นบันได ที่นี่อากาศเย็นตลอดปีจากนั้นนำท่านไปชมหมู่บ้านของ ชาวม้งดำ ที่หมู่บ้าน กัตกัต (Cat Cat Village) ชมวิถีชีวิตของชาวม้งดำ ที่มีอาชีพเกษตรกรรม / ทอผ้า และแกะสลักหิน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร จากนั้นให้ท่านพักผ่อน หรือเดินชมตลาดซาปา

15.00 น.

นำท่านไปชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา สองข้างทางท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวเขาที่ปลูกผักและสวนกุหลาบ และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า บนยอดเขา ฟานซีปัน (Fansipan)

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร เมืองซาปา

19.00 น.

นำท่านเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ชมโบสถ์เก่าแก่ ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จนสมควรแก่เวลา (จะมีมากในวันเสาร์) นำท่านกลับเข้าที่พัก พักที่ Royel view hotel 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ซาปา – จุดชมวิว - Lao chai - Tawan

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.00 น.

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ที่สวยที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพรอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และนาขั้นบันไดที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์กว่าพันปี ดูแล้วอัศจรรย์ยิ่งนัก เทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑล ยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือ ฟานซีปัน ( Fansipan) ของเทือกเขา หว่างเหลี่ยนเซิน นี้นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3143 เมตร

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมืองซาปา

13.00 น.

อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัวจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองลาวไก และนำคณะเดินทางไปช้อป ปิ้งที่ตลาดชายแดนจีน ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกชมมากมาย อาทิเช่น มือถือ นาฬิกา ของใช้ ของฝากอื่นๆอีกมาก

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมใกล้สถานีรถไฟ จากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับโดยรถไฟ

20.00 น.

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ ...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 5 | ฮานอย - กรุงเทพฯ

5.00 น. (ตีห้า)

นำคณะอาบน้ำและรับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมทำธุระส่วนตัวเสร็จ เดินทางไปสนามบิน

7.30 น.

เดินทางถึงสนามบิน พร้อมอำลาไกด์ เข้าสู่ภายในผู้โดยสารขาออก shopping duty free ได้ตามอัธยาศัย

9.00 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 2783

11.00 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตรานี้รวม

 • 1.ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ
 • 2.ค่าที่พัก 4 คืน (โรงแรม และรถไฟตู้นอน)
 • 3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • 4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ค่ารถไฟตู้นอนปรับอากาศ
 • 5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1000000.-บาท/ท่าน
 • 6.ค่าภาษีสนามบินไทยและเวียดนาม
 • 7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • 8.ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
 • 9.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • 10.มัคคุเทศก์เวียดนาม (พูดภาษาไทยนำเที่ยว)

อัตรานี้ไม่รวม

 • 1.ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนามรวม 400.-บาท / ท่าน
 • 2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ
 • 3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

หมายเหตุ

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour