ทัวร์เกาหลี อุทยานแห่งชาติ แนจังซาน ใหม่!!!

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์เกาหลี อุทยานแห่งชาติ แนจังซาน ใหม่!!!
นัมซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน – ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – กรุงเทพ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) The Garden of Morning Clam – ไร่สตเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองเจินจู พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู – อุทยานแนจังซาน – เล่นสกี พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง - ศุนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ตลาดเมียงดง - Duty Free – ตลาดทงแดมุน

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.30 น.

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ L โดยสายการบิน T’way (ที เวย์) โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี

วันที่ 2 | The Garden of Morning Clam – ไร่สตเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองเจินจู

1.30 น.

ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102

8.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/เวลาในประเทศเกาหลีเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน ) *** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว *** จากนั้นนำ สวนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ (The Garden of Morning Clam) เป็นสวนดอกไม้บนพื้นที่ 30000 ตารางเมตร เหมาะมากสำหรับครอบครัว คู่รักหนุ่มสาว และผู้ที่ชอบถ่ายภาพ สวนนี้สร้างจากแนวคิดของโปรเฟสเซอร์ฮันซังคยุง (Professor Han Sang-kyung) แห่งภาควิชา Gardening มหาวิทยาลัย Sahmyook แรงบันดาลใจของสวนดอกไม้แห่งนี้มากจากบทกวีที่เขียนโดย SirTagore นักประพันธ์ชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่บรรยายถึงประเทศเกาหลีในราชวงศ์โชซอนว่าเปรียบเสมือน ดินแดนแห่งความสงบสุขยามรุ่งอรุณ (The Land of the Morning Clam)

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ

13.00 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริงท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วยชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศหรือดิสนีย์แลนด์เกาหลี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชนทุกรุ่นทุกวัย การท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งนี้จะพาขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก จะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี..จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตรเข้าชมที่สามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีได้ทุกอย่างไม่ จำกัดรอบ (ONE DAY PASS TICKET) เช่น T-Express เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น ช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกมากมาย ชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับ เนื้อสัตว์ ! เนื้อหมู เนื้อวัว ข้าวสวยและน้ำซุป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง เจินจู เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศเกาหลี ที่มีไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและรักหวงแหนในวัฒนธรรมของตนที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้อย่างหาที่ติไม่ได้ “เจินจู” มีวัฒธรรมผสมผสานความดั้งเดิมคล้ายตลาดสามชุก ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดร้อยปี หรือแม้กระทั่งบ้านเมืองเก่าแก่ในแถบเกาะรัตนโกสินทร์ของเมืองไทยเรา ในช่วงสุดสัปดาห์ เจินจู จึงเหมือนคุณปู่คุณย่าที่คอยเปิดประตู ต้อนรับลูกหลานให้มาเยี่ยมเยือนและสัมผัสกลิ่นอายรากเหง้าของพวกเขาอย่างน่าสุขใจ

20.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ JEONJU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู – อุทยานแนจังซาน – เล่นสกี

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กระดาษเกาหลี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของเกาหลีมากกว่า 3000 ชิ้น จากนั้นมานำท่านไปยัง Jeonju Hanok Village หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู ฮันอก ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่คาบเกี่ยวระหว่าง พุงนัมดองและเกียวดอง มีบ้านเรือนแบบเกาหลีที่เรียกกันว่า ฮันอกอยู่กว่า 800 หลัง ถึงแม้ว่าบริเวณเมืองโดยรอบจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เป็นสังคมอุตสาหกรรมแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและมีวิถีชีวิตโดยยึดถือประเพณีดังเดิม ด้วยความสวยงามของสถานที่จึงมีละครหลายเรื่องที่มาถ่ายทำมากมาย

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ ฮันชิก เซ็ทเมนูแดจังกึม อาหารของสังคมชั้นสูงของเกาหลีในสไตล์เกาหลีโบราณ โดยจะจัดเป็นแบบชุดโต๊ะโบราณเกาหลี เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ที่มีมากมายหลายชนิดหลายประเภทให้ได้เลือกชิมและเลือกทาน เช่น ผักดองต่างๆ กิมจิ ผักสด ปลาย่าง ข้าว ซุป

13.00 น.

จากนั้น นำท่านไปยัง อุทยาน Naejangsan เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในจังหวัด Jeolla เป็นภูเขาที่ดี ที่สุดในเกาหลีในการมาพักผ่อนและ ต้องการมาสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงในช่วงทุกฤดู ที่มีความสวยที่แตกต่างกัน ในหน้าร้อนท่านจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของต้นไม้ ภูเขาจะกลายเป็นสีเขียวสดชื่น ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นความสวยงามของใบไม้ที่เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม แดง เหลือง เมื่อฤดูหนาวหน้าผาหินจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ และ ช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็บานสะพรั่ง สวยงามยิ่งนัก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76032 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานยังมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงเช่น Dodeok และน้ำตก Geumseon และวัดเช่น Baekyangsa และวัด Naejangsa จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน และ พื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่าน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ ประมาณ 30000-50000 วอนต่อเซ็ต) ( การเล่นสกีขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ )

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยำเกาหลี (บิบิมบับ) เป็นข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีที่ลือชื่อของเมืองแห่งนี้ ซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้อมกับน้ำซุป กิมจิ ถั่วงอกดอง หรือเต้าหู้ทรงเครื่อง

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RIO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง - ศุนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ตลาดเมียงดง - Duty Free – ตลาดทงแดมุน

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังคยองบก เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและสถานที่ว่าราชการ ชางด๊อกกุงได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ส่วนตัวตำหนักที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและสงคราม ส่วนด้านหลังพระราชวังเป็นอุทยานลับ “พีวอน” นำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศและรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้นปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า จากนั้นนำท่าน เลือกซื้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อคุณภาพ@ศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์

12.00 น. (กลางวัน)

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ

13.00 น.

ท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเก นามู ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูงและหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูก ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทร์น เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู คล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วนำอูด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอูด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ น้ำจิ้มซีอิ๊ว เกาหลี และเครื่องเคียงต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อไดว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

21.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | นัมซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสน – ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – กรุงเทพ

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านตามรอยหนังไทย สไตล์เกาหลี เขานัมซันเป็นที่ตั้ง Seoul Tower “ซี่งเชื่อกันว่าถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมาพรากจากกันได้ชั่วนิรันดร์” (ไม่รวมค่าลิฟต์ ) จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ( KOREA HERB SHOP CENTER RED PINE ) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสนแดง ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่พะโล้

13.00 น.

นำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูปผลไม้ ในราคาพิเศษ นำทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

20.30 น.

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ทีเวย์ (TW) เที่ยวบินที่ TW 101

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ
 • ที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ำกว่า 15 ปีหรืออายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 26000 วอนตลอดทริป
 • ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
 • ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว
 • ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าซักรีด

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กำหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี่ยนได้ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที่บกพร่องของสายการบิน

เงื่อนไข

 • ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour