ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ชมพระอาิตย์เที่ยงคืน

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ชมพระอาิตย์เที่ยงคืน
อิวาโล - โรวาเนียมิ (ฟินแลนด์) - พักค้างคืนบนรถไฟตู้นอน - เฮลซิงกิ ออสโล - อัลต้า - หมู่บ้านชาวซามิ - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - พระอาทิตย์เที่ยงคืน ฮอนนิ่งสแวก - แลคเซฟ - คาราสจ็อก - อินารี - พิพิธภัณฑ์ของชาวซามิ - อิวาโล กรุงเทพสต็อคโฮล์ม

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ

22.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3-4แถว D สายการบินไทย …เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 | กรุงเทพฯ - โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ค)

1.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

7.30 น.

เดินทางถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศ์เดนมาร์ค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตนอร์ทซีแลนด์ เพลิดเพลินกับพื้นที่เพาะปลูกอันสมบูรณ์ ภาพวิถีชีวิตของชาวเดนมาร์ก นำท่านเยี่ยมชมความงามของกรุงโคเปนเฮเกน “นครแห่งเทพนิยาย” และถ่ายรูปบริเวณ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) อันเป็นที่ประทับของสมราชวงศ์เดนมาร์ค ชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก (CHRISTIANBORG PALACE) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา ชมน้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินีเกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ ชมรูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบำรุงผิว ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเข้าชม ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก เป็นปราสาทที่จัดเป็นพระราชวังที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ปราสาทแห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์ของเดนมาร์คประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 มีห้องที่เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทั้งวิหารอันโออ่าที่จัดแสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มีการจัดแต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่ จากนั้นนำท่านอิสระถ่ายรูปกับ พระราชวังโครนบอร์ก ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเด่นสง่า และโด่งดังจากบทละครเรื่อง แฮมเล็ตวรรณกรรมเอกของวิลเลียม – เชคสเปียร์

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน ****หมายเหตุ คืนนี้กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไปส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

วันที่ 3 | โคเปนเฮเกน - ลงเรือ DFDS (พักห้อง Sea View) - ออสโล (นอร์เวย์)

6 โมงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเที่ยวชม ปราสาทโรเซนเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 ซึ่งมีส่วนในการพัฒนากรุงโคเปนเฮเกนอย่างมากด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองที่มีมากมาย เเละที่นี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ภูมิใจอย่างมากกับอาคารสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ ที่ชาวเดนมาร์กจะเรียกกันว่า โรเซนเบิร์กสล็อต โดยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์เดนมาร์กตั้งเเต่ช่วงปี ค.ศ.1606 จนถึงปี ค.ศ.1710 ก่อนที่จะกลายเป็นพระราชวังสำรองเเละพิพิธภัณฑ์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี เรือสำราญลำนี้จะล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่าน OSLO FJORD ที่เป็นส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก (พักห้อง SEA VIEW)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 ดริงค์ (เบียร์ หรือ ไวน์ หรือซอฟท์ ดริงค์) ณ ห้องอาหารบนเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติกและจากทะเล

20.00 น.

ที่พักบนเรือสำราญ DFDS

วันที่ 4 | ออสโล - รถรางขึ้นสู่ ยอดเขา - เบอร์เก้น

7.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

10.00 น.

เรือเทียบท่ากรุงออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองโกล เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ด (ประมาณ 2 ชม.เศษ)

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

13.30 น.

ออกเดินทางผ่านภูมิทัศน์ของซองจ์ฟยอร์ดสองข้าทางเป็นธารน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะในฤดูหนาวและเทือกเขาที่ยังคงมีหิมะปกคลุมจนถึง เมืองเบอร์เก้นอดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ นำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1000 ปี ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ 225000 คน ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารักสถานที่สวยงามที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอาทิ ท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกรและรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร แล้วไปชมเขตเมืองเก่าของ เบอร์เก้น Fish Marker มีอายุกว่า 1000 ปี นําท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ ยอดเขา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 320 ม. ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา อิสระให้ท่านเดินเล่น ซื้อของฝากของที่ระลึกบริเวณตลาดริมท่าเรือ ซึ่งมีทั้งย่านตลาดปลา ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ งานศิลปะ ฯลฯ

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

20.00 น.

พักที่ Radiddon blu Royal Hotel

วันที่ 5 | เบอร์เก้น - วอสส์ - รถไฟสายโรแมนติค - ฟลัม - กุดวังเก้น (ล่องเรือซองฟยอร์ด) - ไกโล

6.30 น.

*** ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าบริเวณตลาดปลาย่านใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองตามอัธยาศัย *** (เปิดตั้งแต่เวลา 06.30 น.)

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองวอสส์ เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับ เมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ.2450) นำท่านสู่ สถานีไมดาล เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ เพื่อนำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติคฟลัม - ไมดาล นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะเลภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะ และน้ำตกจำนวนมากมาย ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อนถึง เมืองฟลัมดินแดนแห่งฟยอร์ด เมืองเล็ก ๆ น่ารักสไตล์ชาวนอรวีเจียน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมือง กุดวังเก้น เพื่อลงเรือล่องใน ซอง ฟยอร์ด SOGNE FJORD ที่ได้ชื่อว่าเป็น KING OF FJORD และนับว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่มสวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไกโล อีกหนึ่งเมืองที่เป็นปากประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

20.00 น.

ที่พัก Vestlia Resort

วันที่ 6 | ไกโล่ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท - ออสโล

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

ท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์อีกครั้ง ยังอยู่กับเส้นทางที่งดงามด้วยธรรมชาติของภูเขา - ชายทะเลแบบฟยอร์ด ฯลฯ สู่กรุงออสโลนครหลวงของราชอาณาจักรนอร์เวย์

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.30 น.

นำท่านชมความเจริญในอดีตที่ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง บรรพบุรุษของชาวนอร์เวย์ที่เดินทางไปทั่วยุโรปด้วยพาหนะนี้ จากนั้นนำชม สวนวิกเกอร์แลนด์ ที่นำผลงานของกุสตาฟ วิกเกอร์ ที่ท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท รูปปั้นวัฎจักรของชีวิตมนุษย์สูงถึง 17 เมตร ที่เป็นรูปคน จำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต ที่มีความหมายสอนใจ จากนั้นนำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆอย่างพระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ให้ท่านเดินเล่นชมสินค้าต่างๆในนอร์เวย์บนถนนช้อปปิ้งคาร์ลสโจฮันส์เกท หรือเดินเล่นชมเมืองที่สวยงาม

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

20.30 น.

พักที่ Clarion Hotel The Hub

วันที่ 7 | ออสโล - อัลต้า - หมู่บ้านชาวซามิ - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - พระอาทิตย์เที่ยงคืน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน GARDEMOEN เมืองออสโล เพื่อทำการเช็คอิน เดินทางสู่เมืองอัลตา โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 4546

14.00 น.

เดินทางถึง เมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

15.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง(ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตย์เที่ยงคืน ชม หมู่บ้านชาวซามิ ซึ่งเลี้ยงกวางเรนเดียร์ อยู่ตามทุ่งหญ้า ริมฝั่งฟยอร์ดซึ่งมีแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมง นำท่านลอดผ่านอุโมงค์เวสเตอร์โพลเลนสู่ฮอนนิ่งสแวก ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดก่อนถึงนอร์ทเคป นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

21.00 น.

นำท่านสู่ นอร์ทเคป จุดเหนือสุดของยุโรป เพื่อนำท่าน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อครั้งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ก็เคยเสด็จไปถึงพร้อมทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ไว้บนก้อนศิลา ซึ่งจากการร่วมมือของรัฐบาลไทยและนอร์เวย์ได้จัดสร้างศาลาไทยไว้เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ไว้ในนอร์ทเคปฮอลล์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยเพื่อรอชมดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มดวงตอนเที่ยงคืน ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “มิดไนท์ซัน” พร้อมจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตร ว่าท่านได้มาเยือนนอร์ทเคปจุดเหนือสุดที่สามารถเดินทางถึงได้ด้วยรถยนต์ ณ เส้นละติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิลลิปดา ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก….

เที่ยงคืน 24.00-00.30 น. (สิ้นสุดวัน)

ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG

วันที่ 8 | ฮอนนิ่งสแวก - แลคเซฟ - คาราสจ็อก - อินารี - พิพิธภัณฑ์ของชาวซามิ - อิวาโล

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาและฟยอร์ดที่งดงามสู่เมืองแลคเซลว์ เมืองเล็กๆนับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเทศบาล PORSANGER ในจังหวัดฟินมาร์ค แล้วเดินทางสู่ เมืองคาราสจ็อก เมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเช่นเดียวกัน

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

14.00 น.

ออกเดินทางต่อสู่ดินแดนทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ผ่าน ทะเลสาบอินารี (INARI) ทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ (LAPPLAND) ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของดินแดนแถบนี้ โดยมีสัตว์ประจำท้องถิ่นคือกวางเรนเดียร์ ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ใช้ลากรถเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของซานตาคลอสในวันคริสต์มาสที่ออกไปแจกของขวัญกับเด็กๆ นอกจากนี้ บริเวณทะเลสาบอินารียังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นของฮอลลีวู้ดเรื่อง FIREFOX ที่กำกับและนำแสดงโดยคลินท์ อีสท์วู้ดในปี 1982 แวะหาซื้อของที่ระลึกจากชาวแลปป์แลนด์ อาทิ หนังกวางเรนเดียร์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกวาง ตลอดจนของพื้นเมืองที่มีอยู่ในด้านนี้โดยเฉพาะ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของชาวซามิ ที่ท่านสามารถชมภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรมความ เป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิวาโล อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคารอาหารท้องถิ่น *** หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับค้างคืน 2 คืน (บนรถไฟจากโรวาเนียมิ - เฮลซิงกิ 1 คืน และสำหรับบนเรือ SILJA LINE อีก 1 คืน) ในวันรุ่งขึ้น***

20.00 น.

ที่พักโรงแรม IVALO 4*หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 | อิวาโล - โรวาเนียมิ (ฟินแลนด์) - พักค้างคืนบนรถไฟตู้นอน - เฮลซิงกิ

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ โรวาเนียมี นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติกของขั้วโลกเหนือ ผ่านชมธรรมชาติของภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าสนทะเลสาปและความเรียบง่ายของสิ่งมีชีวิต

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

13.30 น.

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุก ๆ ปี เด็ก ๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบับต่อปีเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่ ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมทั้งเขียนไปรษณีย์ส่งให้เพื่อนสนิท ญาติพี่น้องของท่าน พิเศษกับการรับประกาศนียบัตรในการข้ามผ่านเส้น Arctic Circle

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

20.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยรถไฟตู้นอนทันสมัย สะดวกสบายตามมาตรฐานสแกนดิเนเวีย โดยภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน รวมทั้งมีห้องน้ำสะอาดภายในห้องพัก (พักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น *.*.*. สำหรับท่านที่มา 3 ท่านต้องพักจ่ายค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มสำหรับท่านที่ 3 *.*.*.) (ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ)

21.00 น.

ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิโดยรถไฟ (พัก 1 คืน บนรถไฟ)

วันที่ 10 | เฮลซิงกิ - ล่องเรือซิลเลียไลน์ - สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)

8.30 น.

เดินทางถึงเฮลซิงกิ นำท่านเดินทางสู่ห้องอาหารเช้าที่โรงแรม

9.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น.

นำท่านชม กรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาลและของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับ น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติคสัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่ จัตุรัสแห่งวุฒิสภา ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชม โบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชม วิหารอุสเพนสกี้ ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออธอดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชม อนุสาวรีย์เซเมลิอุส ที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซเมลิอุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.00 น.

อิสระให้ท่านเดินเลือก ช้อปปิ้งบนถนน มานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้างSTOCKMANN FORUM SOKO ฯลฯ

15.00 น.

เดินทางสู่ ท่าเรือซิลเลียไลน์ นำท่านเข้าห้องพักบนเรือ ห้องแบบมีหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งภัตตาคารไนท์คลับ ห้องออกกำลังกาย ซาวด์น่าและร้านปลอดภาษี

17.00 น.

เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติคสู่สต็อคโฮล์ม อาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ

00.31 น. (เริ่มต้นวัน)

พักที่ Tallink Silja Oy หลังอาหารพักผ่อนสบาย ๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง Tallink Silja Oy

วันที่ 11 | สต็อคโฮล์ม

7.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

9.30 น.

เรือเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม นครหลวงของสวีเดน นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา ถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์ ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติค ผ่านชมสถานที่สำคัญอาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวง บนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจากจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

13.30 น.

นำชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุก ๆสาขาภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

19.30 น.

พักที่ Radisson Blu Waterfront Hotel

วันที่ 12 | สต็อคโฮล์ม - สนามบิน

7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น.

นำท่านสู่สนามบินอาร์ลันดา แห่งกรุงสต็อคโฮล์ม เช็คอินตั๋วเครื่องบิน จัดส่งกระเป๋าเดินทางและมีเวลา ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน

14.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 13 | กรุงเทพ

6 โมงเช้า

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1500000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2000000 บาทค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 3000 บาท)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และไกด์ท้องถิ่น โดยเฉลี่ย 5 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 3 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ

 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไข

 • โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัท
หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour