ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว
กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ โอซาก้า – เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – อาราชิยาม่า– กำแพงต้นไผ่ – นาโกย่าทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่– ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอาท์เลทฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว – วัดอาสากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุสนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

สอบถามราคา โทร. : 02-1020856

วันที่ 1 | กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

8.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาร์เตอร์ D พบกับเจ้าหน้าที่ บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C

11.00 น.

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG672 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

18.30 น.

ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

19.30 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก KASSAI AIRPORT WASHINTON หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 | โอซาก้า – เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – อาราชิยาม่า– กำแพงต้นไผ่ – นาโกย่า

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

8.30 น.

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต เมื่อเดินทางถึง นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตเพื่อเข้าชม วัดทองคินคะคุจิ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักตากอากาศของท่าน โชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ ผู้โด่งดังในการ์ตูน อิ๊คคิวซัง ซึ่งศาลาทองคำแห่งนี้เป็นมรดกที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี 1955 หลังจากที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อตอนปี 1950 ซึ่งตัวอาคารมี 3 ชั้น เป็นเรือนทองทั้งชั้น 2 และ ชั้น 3 รวมไปถึง รูปหล่อนกฟินิกส์บนยอดอาคาร ซึ่งถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างพากันถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกเก็บไว้เชยชมกัน หากทุกท่านได้ไปแล้วอย่าลืมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำแก่ทุกท่านด้วย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร

13.30 น.

จากนั้นเดินทางสู่ อาราชิยาม่าซึ่งถือเป็นสถานที่พักผ่อนของคนชาวเกียวโต ซึ่งมีแม่น้ำสีเขียวมรกต และอยู่ท่ามกลางภูเขาอันสวยงามและด้วยบรรยากาศเช่นนี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็นสถานตากอากาศสำหรับคนเกียวโตโดยตรง แถมทุกท่านยังสามารถเดินทางต่อไปยัง กำแพงต้นไผ่ ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร สูงจนแทบมองไม่เห็นท้องฟ้าเบื้องบนก็ให้ความเพลิดเพลินในการเดินชมไปอีกแบบ...เดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคชูบ

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 | ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่– ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอาท์เลท

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นติดอันดับทำพายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนบรรจุออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นวางขายกันตามท้องตลาดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นโรงงานแห่งนี้ยังมีกิจกรรมให้ท่านได้สัมผัสอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซนภาพยนตร์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการทำพายปลาไหลโซนคาเฟ่ที่รอให้นักเดินทางมาพิสูจน์ความอร่อยของขนมญี่ปุ่นทั้งเค้กโรลชูครีมคุ๊กกี้หน้าต่างๆที่ตกแต่งในลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและใช้ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้นเพื่อให้เกิดความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาทานคู่กับชาเขียวชื่อดังจากจังหวัดชิซึโอกะไม่ว่าใครที่ได้ลองสัมผัสก็ไม่แคล้วที่จะต้องหาโอกาสกลับมาณที่แห่งนี้อีกสักครั้งและท่านจะได้รับแจกพายปลาไหลให้ชิมความอร่อยอีกด้วย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง30 นาที) อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ…นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นตำนานของวัดฮาโกเน่ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลสาบคงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวัดเท่านั้น ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรือเพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ....จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะเอาท์เลท ซึ่งเป็นเอาท์เลทชื่อดังและมีสินค้าที่เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยม และมีสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ รวมถึงสินค้ามากมายเช่น กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา เสื้อผ้า ฯลฯ

18.30 น.

รับประทานอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นขาปูยักษ์ จากนั้นผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำแร่ออนเซ็น ช่วยคลายความเมื่อยล้า และช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีด้วย ***

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KOISUIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 | ฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว – วัดอาสากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

หลังจากรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ภูเขาไฟฟูจิ" สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3776 เมตรซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามและภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นนำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ "สถานีที่ 5" บนระดับความสูงที่2500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย)อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงดงามของ ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ "สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย" มากมายตามอัธยาศัย

12.00 น. (กลางวัน)

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร

13.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น...นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำนอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดและยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัดฯลฯ...จากนั้นช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้าและร้านขายของเป็นพันๆร้านซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วยเชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมายอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด IPOD MP-3 NOTEBOOK SANRIO SHOP GAMES SHOP นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นทันสมัยและเครื่องสำอางเป็นต้น “ ชินจูกุ” หมายถึง “ ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะโตกุกาว่าอิเอยะสึได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโดไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นมีทั้งโรงน้ำชาร้านค้าโรงเตี๊ยมมากมาย

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 | สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

6.30 น.

รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

8.30 น.

ถึงสนามบินนาริตะ ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

11.00 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 641

15.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1000000 บาท
 • แจกกระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2000 Yen/ท่าน หรือ 600 บาท / ท่าน

หมายเหตุ

 • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง

เงื่อนไข

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour