ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาพิเศษ ท่องเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน บริษัททัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
The Phoenix 999 นำท่าน ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวมาดากัสการ์ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศมาดากัสการ์ กับบริการ ทัวร์เวียดนามหลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางยอดฮิต ไม่วาจะเป็น โดยท่านสามารถเลือกเดินทางได้ ทั้งแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ณ ประเทศมาดากัสการ์ ในราคาย่อมเยาว์ และบริการที่มีคุณภาพ

ทัวร์ไต้หวัน Countdown Taipei ไต้หวัน - ไร่องุ่น

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
ไถจง– เถาหยวน –นั่งรถไฟฟ้าสถานีเถาหยวนเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสัปปะรด – ถนนเก่าตั้นสุ่ย - สนามบินเถาหยวน – กทม.ผูหลี่ – ฟาร์มชิงจิ้ง –วัดจงไถฉานซื่อ -ชิมชาอู่หลง –ไถจง – เก็บองุ่นสดๆที่ไร่ ชิมได้ไม่อั้น – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดกวนอูไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ศูนย์ปะการังแดง – วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)กทม. – สนามบินเถาหยวน –แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year Taipei ไต้หวัน - อาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
ไทเป– พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 (รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว)- วัดหลงซานซื่อ – ร้านพายสัปปะรด - สนามบินเถาหยวน – กทม.ไถจง – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลีซานนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า – เดินชมสวนสน 2000 ปี - เจียอี้ - แวะชิมชาอูหลง–ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตไทเป –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตกทม. – สนามบินเถาหยวน – รถไฟฟ้าหัวจรวดเข้าไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - COUNTDOWN ย่านตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน-อาหลี่ซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
กรุงเทพฯ – ไทเป ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ตเมืองไทจง - เมืองผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ -อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซานชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - กรุงไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” - ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) - DUTY FREE - กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
กรุงเทพฯ – ไทเป ไทเป – ผูหลี่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ไทจง – เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ตไทจง – ไทเป - ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) - DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ -ไถจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัด พระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานฯ อาลีซัน - ไทเป- ทำโมจิ อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ขึ้นตึกไทเป101- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - กรุงเทพ

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานทาโรโกะ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
ไทเป –ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ตไทจง – ไทเป – เย๋หลิ่ว – ฮัวเหลียน ไทจง – ไทเป – เย๋หลิ่ว – ฮัวเหลียน ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป - ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89)พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - DUTY FREE - กรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan
4วัน 3คืน โดย CHINA AIRLINES

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณ FOMOSA – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตไทจง – หมู่บ้านปีศาจ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลู วัดพระถังซำจั๋ง) –วัดจงไถฉันซื่อ - อาบน้ำแร่ SPA OUTDOORผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – ไทเป – DIY กิจกรรมขนมเค้กสับปะรด – ท่าเรื่อท่องเที่ยวตั้นสุ่ย (สะพานคู่รัก) ถนนโบราณตั้นสุ่ยไทเป – ศูนย์ปะการังแดง – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมวิว ชั้น 89) – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
ไทเป – หมู่บ้านขุดทองโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – หอระลึกเจียงไคเช็ค – แหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง – นั่งรถไฟหัวจรวด(เถาหยวน – ไทเป) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ ผูหลี่ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – ผูหลี่ – ไทเป – ร้านขายขนมเค้กสับปะรด DIY – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซังจั๋ง – วัดกวนอู – วัดจงไถฉันซื่อ – อิสระอาบน้ำแร่ในห้อง ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วนไปสถานีซินซูเอ้า ( 605 /10.00 – 11.20 ) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวัน ป้อมปราการแดงตั้นสุ่ย ร่อนทองที่หมืองแร่ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
กรุงเทพฯ – ไทเป- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตพิพิธภัณฑ์กู้กง- ขึ้นตึกไทเป 101 – ป้อมแดงตั้นสุ่ย -ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เหมืองทองจินกัวสือ-วังองค์ชายญี่ปุ่น-ร่อนทอง – ตลาดซี เหมินติง หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถซานซื่อ-ไทเป – window on China – Doraemon world -กรุงเทพ

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DELUXE 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
พิพิธภัณฑ์กู้กง -ศูนย์ประการังแดง -ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-DUTY FREE- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติงเย่หลิ่ว- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)-กรุงเทพ ฯสนามบินสุวรรณภูมิ-ไต้หวันวัดเหวินอู่ -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซาจั๋ง -ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา แวะชิมชาอูหลง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เกาสง สวนสนุก 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน

สอบถามราคาทัวร์ทัวร์ไต้หวัน โทร. : 02-1020856
ไทเป-ถนนโบราณจิ่วเฟิน-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯไทจง-วัดจงไถซานซื่อ--ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เกาสง-EDA WORLDสง-E DA WORLD SHOPPING MALL-วัดฝอกวงซัน-ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ-นั่งรถไฟหัวจรวด-ไทเปกรุงเทพฯ–ไต้หวัน–ไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ไทจง-ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต

ทัวร์ไต้หวัน

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 1055 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ : 02-1020856 โทรสาร :  02-1020855  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com


Scan QR Code สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line

facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour