ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งราคาพิเศษ ท่องเที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง บริษัททัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก

บริษัททัวร์ The Phoenix 999

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

The Phoenix 999 Company Limited   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
The Phoenix 999 นำท่าน ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง ให้ท่านได้สัมผัสประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน โดยท่านสามารถเลือกเดินทางได้ ทั้งแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ณ เมืองปักก่ิง ในราคาย่อมเยาว์ และบริการที่มีคุณภาพ

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังต้องห้าม 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

พ.ค. 2558 27-31/6-10/ 16,900 บาท
พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – THE PLACE กำแพงเมืองจีน - พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK - ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมินปักกิ่ง – กรุงเทพฯจัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

พ.ค. 2558 25-29/27-31/ 17,900 บาท
กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK - ถนนหวังฟูจิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ - THE PLACE ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

พ.ค. 2558 25-29/27-31/ 22,900 บาท
พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – THE PLACE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯกำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK - ถนนหวังฟูจิ่ง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง

ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน - ปักกิ่ง 2015

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่งหอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ปักกิ่ง – ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย – HARBIN ICE FESTIVALลานสกีเอ้อหลิงซาน – ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW WORLD

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ปักกิ่งปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” –หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” – ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – THE PLACE กำแพงเมืองจีน – BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิน - ปักกิ่ง 7วัน 5คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน( นั่งกระเช้า) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ถนนหวังฟูจิ่งลานสกีเอ้อหลิงซาน – ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ

ทัวร์ปักกิ่ง Enjoy Beijing  5  Days 4 Nights

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง Enjoy Beijing 5 Days 4 Nights
5วัน 4คืน โดย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง–กายกรรมปักกิ่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง-วัดลามะ- ศูนย์วิจัยการแพทย์-THE PLACE พิเศษ!!!เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดงกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-หยกแท้–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ไข่มุกน้ำจืด-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง น้ำจิ้มรสเด็ดพระราชวังฤดูร้อน-ร้านผ้าไหม-ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน-ถนนหวังฟูจิ่ง พิเศษ...เมนูกุ้งมังกรหอฟ้าเทียนถาน-ผีซิ่ว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - พระราชวังต้องห้าม 5วัน 4คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

พ.ค. 2558 27-31/6-10/ 19,900 บาท
กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์ 3D LIVE TANK – ถนนหวังฟูจิ่ง – ถนนอาหารตงหัวเหมินกรุงเทพฯ – ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ - THE PLACE ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กายกรรมปักกิ่งปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ศูนย์วิจัยการแพทย์- หอฟ้าเทียนถาน – ถนนวัฒธรรมเฉียนเหมิน พิเศษ!!! ลิ้มรส...เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดงกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)-หยกแท้-พระราชวังฤดูร้อน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค-ตลาดรัสเซีย พิเศษ...เมนูสุกี้ปักกิ่ง น้ำจิ้มรสเด็ดปักกิ่ง-หังโจว(โดยรถไฟความเร็วสูง)-ทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-เมืองจำลองซ่ง โชว์ พิเศษ...ไก่เศรษฐี และ ขาหมูตงโพหังโจว-โจวจวง ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ไข่มุกน้ำจืด-หอทีวี-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง พิเศษ...ขาหมูโจวจวง / เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิงวัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – ตลาดรัสเซียกำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – THE PLACEหอบูชาเทียนถาน – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – กรุงเทพฯ

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง - เขาเซียงซาน 5วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – วัดลามะ – กายกรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – วัดลามะ – กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – เขาเซียงซาน – THE PLACEกำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนหวังฟูจิ่งหอบูชาเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

ทัวร์จีน เชียงใหม่-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

มิ.ย. 2558 18-22/4-08/ 19,999 บาท
สนามบินเชียงใหม่ – ปักกิ่งจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่งพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” – TELIHUA ART 3D Gallery – THE PLACE กำแพงเมืองจีน – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฟุจิ่งปักกิ่ง – เชียงใหม่

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
กรุงเทพมหานคร - เซี่ยงไฮ้ – เขตว่ายทัน เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง – อี้เหอหยวน - ถนนหวังฟูจิ่ง – ถนนอาหารตองหวาจัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” - กำแพงเมืองจีนถนนโบราณเฉียนเหมิน – ปักกิ่ง นั่งเครื่องบินไปเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก – ตลาดเถาเป่า - กรุงเทพฯ

ทัวร์ปักกิ่ง ตะลุยปักกิ่ง-เฉิงเต๋อ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งทัวร์ปักกิ่ง

สอบถามราคาทัวร์ปักกิ่ง โทร. : 02-0019355-6
กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน (หอบวงสรวงเทวดา โรงละครแห่งชาติ (ด้านนอก)- จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนกำแพงเมืองจีน –พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (ด้านนอก)วัดหลิงกวน - วัดลามะ – THE PLACE - GOLDEN JAGUARปักกิ่ง – เมืองเฉินเต๋อ - วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดโปตาลากงน้อย – ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง

หน้าแรก | ทัวร์จีน | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มาดากัสการ์ | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้ |
The Phoenix 999 รับจัดทัวร์ บริการ ทัวร์กรุ๊ปเหมา

บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999 บริษัททัวร์ เดอะฟีนิกส์ 999

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภาคเหนือ | ทัวร์ภาคกลาง | ทัวร์ภาคอีสาน | ทัวร์ภาคตะวันออก | ทัวร์ภาคใต้


ทัวร์ฮาร์บินเที่ยวฮาร์บิน.com
ทัวร์ฮาร์บินกับเรา The Phoenix 999
Copyright © 2010 The Phoenix 999 All right reserved. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06102 T.A.T. Licence No. 11/06102
บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 999 จำกัด 188/18 เดอะทรีคอนโด อาคารบี ชั้น1 ถนน ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02-0019355-6 โทรสาร :  02-5380399  E-mail : sales@thephoenix999.net , mercedes_hok@yahoo.com
facebook The Phoenix tour Twitter The Phoenix Tour YouTube The Phoenix Tour